Aerosolový parfém pro interiéry SAVANE 250 ml

257 

Katalogové číslo: FAR0200 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P211, P251, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P410+P412


Produkt SAVANE je obzvlášť praktický, když se používá s automatickým dávkovačem X-Matic (viz katalog příslušenství), který bude stříkat tuto vůni do vzduchu v předem definovaných intervalech (8, 15 nebo 30 minut) pomocí svého kalibrovaného ventilu na jedno stříknutí.
Tímto způsobem bude interiér vždy zaplněn optimální koncentrací vůně. Obzvláště příjemné je aróma mořské brízy, které je ideální pro místnosti s dlouhým pobytem osob.
JAK
Manuálně stříkněte z aerosolu směrem nahoru dvakrát nebo třikrát a vyčkejte, dokud neucítíte intenzitu vůně. V případě potřeby opakujte.
S využitím dávkovače X-Matic
Na každých 100m3 prostoru je potřebný jeden dávkovač s aplikačními intervaly, které lze nastavit v rozmezí 8 až 30 minut.
KDE
Kanceláře
Čekárny
Kantýnyn
Jídelnyn
Lékařské a veterinární ošetřovny
Kongresové haly