Biologicky rozložitelné rostlinné rozpouštědlo VEGETAL FR 25 l Faren

21 126 

Katalogové číslo: FAR1876 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P210, P280, P305+P351+P338, P310, P501, P264, P273, P302+P352

Výsledkem jeho přirozené schopnosti odstraňovat zápachy (VEGETAL FR neobsahuje žádné doplňující vůně).
Je produkt vyjímečný pro boj se zápachy a to zejména v situacích zhoršených sanitačních podmínek.
VEGETAL FR lze použít na libovolný typ kovu nebo lehké slitiny, na lakované povrchy, plasty, plexisklo a gumu.
Obsahuje 90%, dvakrát destilovaný produkt z pomerančových slupek – rostlinný terpen, který propůjčuje produktu VEGETAL FR jeho vynikající vlastnosti ať už jako čistící prostředek, tak i jako odstraňovač zápachů.
Je obzvláště účinný v záchytu olejových a tukových molekul a má dlouhodobou životnost, když se použije v nádržích, kde si podrží svoji aktivitu a účinnost i více než 2 roky za běžných podmínek.
Toto jsou v souhrnu základní vlastnosti VEGETAL FR

Je to 100% rostlinný produkt obsahující aktivní tenzidy.
Má vynikající mycí a rozpouštěcí výkon.
Sám o sobě je voňavý, nabízí vynikající schopnost odstraňovat zápachy a maskovat je.
Neobsahuje žádná rozpouštědla s výjimkou terpenu extrahovaného z pomerančových slupek. Neobsahuje kyselé ani alkalické látky. Neobsahuje fosfor ani fosfáty. Vytváří minimální množství pěny. Má velmi nízkou hořlavost.
Použití produktu VEGETAL FR nevyžaduje ochranné masky , kapuce atd.
Lze jej použít pro mnohé aplikace, což je výsledkem originálního složení a jeho jedinečných vlastností.

K nejdůležitějším patří:

Čištění kovových součástek v průmyslových myčkách.
Zde použijte neředěný VEGETAL FR nebo ředěný na 50%
Čištění podlah a strojů
Nařeďte na 10% vodou, nastříkejte na povrch postřikovačem a poté odstraňte emulzifikované znečištění hadrem nebo savým papírem.
Při odstraňování térových látek
Použijte neředěné nebo naředěné maximálně v poměru 1:1 s vodou, pokud jsou térové usazeniny s minimální tloušťkou.
Čištění inkoustových válců v tiskových pracích
Použijte neředěné nebo ředěné v poměru 1:2 (jeden díl produktu na dva dílu vody) podle požadované doby odpaření. VEGETAL FR nenapadá ani nevysušuje gumu.
Při odstraňování tmelů silikonu nebo sirných usazenin.
Použijte neředěné nebo ředěné 1:1 s vodou, kdekoliv je užití dovoleno.
Odmaštění a odstranění zápachů kontejnerů a nádob na odpadky
Použijte ředěné vodou na 5 až 10% roztok. Dobře postříkejte všechny povrchy. Z důvodu nepříjemných pachů neoplachujte.
V případě zásobních nádrží s vodou v provozovnách pro zpracování potravin, kantýnách a na jatkách.
Přidejte asi 10 litrů produktu VEGETAL FR na každý čtvereční metr povrchu hladiny. V těchto případech produkt separuje z vody do několika minut po přidání plave na povrchu nádrže s masou vody pod sebou. Tím zachytává nepříjemné zápachy a současně emulzifikuje oleje a tuky přítomné v nádrži.
Jako přísada k jiným rozpouštědlům:
Přidejte 5% VEGETAL FR k čistému produktu: zvyšuje mycí účinek a poskytuje charakteristickou pomerančovou vůni. Ve strojích na mytí podlah. Použijte naředěný na 2 – 3% pro čištění a odstranění pachů.
Produkt VEGETAL FR by se měl vždy a všude používat pouze studený.
Poznámka:
Když je produkt naředěn vodou, má tendenci se oddělovat a vytvářet dvě vrstvy. Homogenizaci produktu lze dosáhnout kdykoliv krátkým protřepáním.

Automobilový sektor
Aplikace mechanického strojírenství
Olejářský a petrochemický průmysl
Tiskárny, sítotisk
Činnosti údržby
Průmysl zpracování potravin