Dielektrické lubrikační rozpouštědlo pro elektroniku LUBRI CLEANER 400 ml Faren

202 

Katalogové číslo: FAR0160 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P251, P301+P310, P331, P410+P412, P501, P211

Dielektrické lubrikační rozpouštědlo pro elektroniku

Produkt v kapalné formě (L) nebo ve formě spreje (S) je bezpečným rozpouštědlem, navrženým pro čištění a odstranění oxidací z veškerého elektronického a elektrického zařízení

PROČ
Dielektrické charakteristiky produktu znamenají, že jej lze použít v elektrických zařízeních, která momentálně vedou proud (jsou pod napětím) a tím nabízí výhodu z hlediska jeho praktického využití, funkční účinnosti a bezpečnosti. Nepatrně pufrované složení z něj tvoří ideální produkt, kde je potřebný mimo čištění také lubrikační a ochranný účinek. LUBRICLEANER vyčistí, odmastí a odstraní oxidace ze všech elektrických a elektronických zařízení jako jsou desky tištěných obvodů, vypínače, dálkové spínače, desky koncovek, desky tištěných spojů, integrované okruhy atd.. Je zvláště vhodný pro potenciometry, v jejichž případě je mírný lubrikační účinek ideální pro jejich ochranu a mazání. Kvůli své čistotě a vlastnostem je rovněž velice vítán v sektorech, které nejsou obecně spojovány s elektrickými zařízeními, jako je čištění miniaturních mechanických zařízení, hodinek, oživených modelů, mechanických hraček a tak dále. Je velmi populární především ve své aerosolové formě mezi údržbáři kancelářských strojů, radiotechniky a televizní techniky. Neovlivní plasty ani laky. Odmašťuje do perfektního stavu a rozpouští karbonové usazeniny na elektrických kontaktech, čímž obnovuje vodivost a udržuje správné napětí. LUBRICLEANER je dielektrický až do 50 000 Volt ve vzdálenosti 1cm.

KDE
Elektronika, elektrická a elektromechanická zařízení
Servis radiových přístrojů a televizí
Servis průmyslových strojů
Opravy elektrických přístrojů

Technický list LubriCleaner