Rozpouštědlo 100% přírodního původu SAFETY SOL 5 L Faren

1 683 

Katalogové číslo: FAR0196 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P241, P243, P260, P273, P280, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P331, P370+P


Rozpouštědlo přírodního původu

SAFETY SOL je čistě přírodní rozpouštědlo s delikátní pomerančovou vůní. Byl navržen pro čištění malých mechanických sestav, kovových komponent , plastů a gumy, využití je i v truhlářství.

PROČ
SAFETY SOL lze použít na libovolném typu kovu nebo na slitinách lehkých kovů; nenapadá laky , plasty ani plexisklo. Je charakteristický svojí výraznou schopností opouzdření molekul tuků a olejů vyvolanou inovovaným rostlinným rozpouštědlem extrahovaným ze slupek pomerančů.
Tato složka dovoluje rozpouštědlu zůstat aktivní a účinné po delší dobu,  v případě použití v mycích nádržích.

100% přírodní složení produktu znamená, že jej lze použít bez ochranných masek, extraktorů, apod. Neobsahuje chlor, fosfor ani amonné sloučeniny.
Hlavní charakteristiky:

100% přírodní produkt = 100% bezpečný
Výborný odmašťující účinek (tuky, olejové látky)
Rostlinný terpen zapouzdřuje molekuly tuků a olejů, čímž výrazně zvyšuje životnost rozpouštědla v mycích nádržích
Neobsahuje žíravé ani chlorované látky a může tedy být použit na plastech, gumě, lakovaných površích, lehkých slitinách, bronzu a mosazi.
Vhodný rovněž pro odstraňování silikonů, vinylových lepidel, tmelů, vlhkého inkoustu, fixů, vosků atd.

JAK
SAFETY SOL se používá neředěný. Může být nastříkán s použitím pistole se stlačeným vzduchem nebo aplikován štětcem či hubkou. Je ideální pro použití v myčkách komponent jako je mycí stůl Faren. Lze je použít i v ultrazvukových myčkách. V každém případě by se měl produkt vždy používat za studena.

KDE
Truhlářská výroba
Autoservisy
Údržba strojů a zařízení
Strojírenství a kovovýroba
Tiskárny

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


300.005
Kovový kanystr 5 litrů
Karton 2 kusyTechnický list SAFETY SOL