Biologicky rozložitelné rostlinné rozpouštědlo VEGETAL FR 5 l Faren

4 366 

Katalogové číslo: FAR1874 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P210, P280, P305+P351+P338, P310, P501, P264, P273, P302+P352

Výsledkem jeho přirozené schopnosti odstraňovat zápachy (VEGETAL FRnneobsahuje žádné doplňující vůně) je produkt vyjímečný pro boj se zápachyna to zejména v situacích zhoršených sanitačních podmínek.nVEGETAL FR lze použít na libovolný typ kovu nebo lehké slitiny, nanlakované povrchy, plasty, plexisklo a gumu. Obsahuje 90%, dvakrátndestilovaný produkt z pomerančových slupek – rostlinný terpen, kterýnpropůjčuje produktu VEGETAL FR jeho vynikající vlastnosti ať už jako čistícínprostředek, tak i jako odstraňovač zápachů. Je obzvláště účinný v záchytunolejových a tukových molekul a má dlouhodobou životnost, když se použijenv nádržích, kde si podrží svoji aktivitu a účinnost i více než 2 roky za běžnýchnpodmínek.nToto jsou v souhrnu základní vlastnosti VEGETAL FRnJe to 100% rostlinný produkt obsahující aktivní tenzidynMá vynikající mycí a rozpouštěcí výkonnSám o sobě je voňavý, nabízí vynikající schopnost odstraňovat zápachy anmaskovat je.nNeobsahuje žádná rozpouštědla s výjimkou terpenu extrahovanéhonz pomerančových slupeknNeobsahuje kyselé ani alkalické látkynNeobsahuje fosfor ani fosfátynVytváří minimální množství pěnynMá velmi nízkou hořlavostnnPoužití produktu VEGETAL FR nevyžaduje ochranné masky , kapuce atd.nLze jej použít pro mnohé aplikace, což je výsledkem originálního složení anjeho jedinečných vlastností. K nejdůležitějším patří:nČištění kovových součástek v průmyslových myčkáchnZde použijte neředěný VEGETAL FR nebo ředěný na 50%nČištění podlah a strojůnNařeďte na 10% vodou, nastříkejte na povrch postřikovačem a poténodstraňte emulzifikované znečištění hadrem nebo savým papíremnPři odstraňování térových láteknPoužijte neředěné nebo naředěné maximálně v poměru 1:1 s vodou, pokudnjsou térové usazeniny s minimální tloušťkounČištění inkoustových válců v tiskových pracíchnPoužijte neředěné nebo ředěné v poměru 1:2 (jeden díl produktu na dva dílunvody) podle požadované doby odpaření. VEGETAL FR nenapadá aninnevysušuje gumunnPři odstraňování tmelů silikonu nebo sirných usazeninnPoužijte neředěné nebo ředěné 1:1 s vodou, kdekoliv je užití dovoleno.nOdmaštění a odstranění zápachů kontejnerů a nádob na odpadkynPoužijte ředěné vodou na 5 až 10% roztok. Dobře postříkejte všechnynpovrchy . Z důvodu nepříjemných pachů neoplachujtenV případě zásobních nádrží s vodou v provozovnách pro zpracovánínpotravin, kantýnách a na jatkách.nPřidejte asi 10 litrů produktu VEGETAL FR na každý čtvereční metr povrchunhladiny. V těchto případech produkt separuje z vody do několika minut ponpřidání plave na povrchu nádrže s masou vody pod sebou. Tím zachytávánnepříjemné zápachy a současně emulzifikuje oleje a tuky přítomné v nádrži.nJako přísada k jiným rozpouštědlům:nPřidejte 5% VEGETAL FR k čistému produktu: zvyšuje mycí účinek anposkytuje charakteristickou pomerančovou vůni.nVe strojích na mytí podlahnPoužijte naředěný na 2 – 3% pro čištění a odstranění pachů.nProdukt VEGETAL FR by se měl vždy a všude používat pouze studený.nPoznámka: Když je produkt naředěn vodou, má tendenci se oddělovat anvytvářet dvě vrstvy. Homogenizaci produktu lze dosáhnout kdykoliv krátkýmnprotřepáním.nnAutomobilový sektornAplikace mechanického strojírenstvínOlejářský a petrochemický průmyslnTiskárny, sítotisknČinnosti údržbynPrůmysl zpracování potravin