Odstraňovač starých barev a laků SVERNICEX 750 ml Faren

393 

Katalogové číslo: FAR0220 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P270, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312

Odstraňovač starých barev a laků s pomalým odpařováním


SVERNICEX je odstraňovač starých nátěrů obsahující metylenchlorid bez dalších fenolů. Je k dispozici v zahuštěné formě (P) pro nanášení štětcem, v kapalné formě (I) a ve formě spreje (S).

PROČ
SVERNICEX je účinný na libovolném typu nátěru, jedno nebo dvousložkovém, pro kov nebo dřevo, včetně protinánosových nátěrů. Působí ve dvou fázích . V první fázi SVERNICEX penetruje pod vrstvu pryskyřice a odloupne ji charakteristickým způsobem od podkladu. V druhé fázi změkčí nátěr a tím usnadní jeho rychlé odstranění.

SVERNICEX obsahuje vhodné korozní inhibitory, které zabraňují tvorbě rzi na železných površích pod dobu 24 hodin po ošetření povrchu a to i tehdy, když byl produkt odstraněn proudem vody.

SVERNICEX má obzvláště dlouhou dobu odpařování především ve verzí P a S, ve kterých speciální vosky prodlužují dobu schnutí. Zejména v případě restaurování dřevěných povrchů je tedy k dispozici dostatek času pro odstranění odloupaného laku s použitím konvenčních ocelových drátků. SVERNICEX neodstraní charakteristickou patinu starého dřeva.

SVERNICEX není hořlavý, což je důležitý faktor z hlediska bezpečnosti. Dočasný kontakt s pokožkou nevyvolá žádné konkrétní reakce pokud je včas odstraněn omytím dostatečným množstvím vody.

SVERNICEX "I" (kapalná forma) pro ponoření je ideální pro odstraňování laku z malých komponent, nebo pro otevření cívek zkratovaných elektrických motorů, což je obvyklá operace v elektromechanickém sektoru. Při této aplikaci lze produkt použít opakovaně až do úplné spotřeby.
SVERNICEX „S“ v aerosolu je vynikající pro hobby a domácí práce.

JAK
SVERNICEX P
Otevřte opatrně plechovku 750 ml nebo 5 litru kanystr. (produkt může být natlakován a uvolnění víčka může být velmi prudké, proto víčko přidržte a opatrně otevřete. Dobře promíchejte pro důkladné homogenizování obsažených vosků a poté aplikujte na povrch s použitím štětce. Pak vyčkejte dokud nátěr nezbobtná a neodloupne se. Následně z povrchu odstraňte pomocí špachtle, ocelovým kartáčem nebo proudem vody.

SVERNICEX I
Ošetřovaný díl ponechte ponořený v produktu po nezbytnou dobu (i pár hodin v případě elektromotoru), poté jej vyjměte, opláchněte a osušte hadrou či stlačeným vzduchem.

SVERNICEX S sprej řádně protřepejte a aplikujte na povrch. Dbejte, aby produkt nebyl stříkán směrem na ruce, oči, nebo směrem k osobám a živočichům. Ponechejte produkt působit po nezbytnou dobu a poté odstraňte špachtlí, kartáčem či proudem vody.

POZNÁMKA: Nikdy do produktu SVERNICEX nepřidávejte vodu. Mohlo by dojít k tvorbě kyseliny chlorovodíkové. SVERNICEX I musí být používán v ocelovém kanystru s utěsněným víčkem. Skladujte při pokojové teplotě, chráněné před deštěm a atmosférickými účinky.

Při práci používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

KDE
Průmyslové nátěry (pláště)
Restaurátoři
Dílny pro opravy karosérií
Elektromechanický sektor
Kovové konstrukce
Stroje pro pozemní práce, vysokozdvižné vozíky
Speciální aplikace: odstraňování zašlapaných žvýkaček

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


701.001 SVERNICEX P
Plechovka 750 ml
Karton 16 kusů


701.005 SVERNICEX I
Kovový kanystr 5 ks
Karton 2 kusy


929.003 SVERNICEX S
Sprej 400 ml
Karton 12 kusůTechnický list SVERNICEX

 

BALENÍKód výrobku
Dodávaná množství
Balení


701.001 SVERNICEX P
Plechovka 750 ml
Karton 16 kusů


701.005 SVERNICEX I
Kovový kanystr 5 ks
Karton 2 kusy


929.003 SVERNICEX S
Sprej 400 ml
Karton 12 kusůTechnický list SVERNICEX